Kajian Kes

   

Pengisahan Kejayaan

   

   

SEBELUM

Cik Carolin sudah masuk Program AKPK selama 3 tahun. Beliau ingin buat business & melabur. Tetapi Beliau menghadapi kesukaran untuk membayar balik jumlah yang terhutang kepada AKPK. Dia pernah mohon beberapa kali Pinjaman Peribadi Bank secara di Website Bank tetapi kena REJECTED sebab dalam Program AKPK.

VS

SELEPAS
 

Lepas pinjaman-peribadi.com menghubung Cik Carolin. Kami telah berjaya membantu Cik Carolin keluar dari Program AKPK dan LULUS Pinjaman Peribadi Bank dengan Jumlah RM 561,000 dengan kadar faedah serendah 3.5% setahun.

   

   

Adakah anda ingin memohon pinjaman baharu dan menghadapi masalah untuk membayar Pinjaman Peribadi anda? 

Situasi Encik Adil sekarang ialah beliau menghadapi kesukaran untuk membayar pinjaman peribadi dan memohon pinjaman baru. Tujuannya adalah untuk membayar pinjaman lewat dan mendapatkan wang tunai untuk pembaharuan rumahnya.

Bagaimanapun, pihak bank menolak permohonan Encik Aidil atas alasan BAD CTOS RECORD kerana beliau mempunyai sejarah lewat membuat pembayaran pinjaman peribadinya.

pinjaman-peribadi.com telah berjaya membantu En. Aidil telah diluluskan pinjaman peribadi daripada bank dengan jumlah keseluruhan RM550,000 dengan kadar faedah serendah 2.72% setahun.

   

Adakah anda sedang mencari penyelesaian untuk menjelaskan Pinjaman Peribadi RHB & mendapatkan dana perniagaan yang disebabkan oleh faedah bank yang tinggi?

Situasi semasa Encik Afizie ialah dia memerlukan wang tunai untuk perniagaannya tetapi dia mempunyai pinjaman bank dengan faedah yang tinggi. 

Hasratnya adalah untuk mencairkan pinjaman peribadi RHB dan mendapatkan pembiayaan untuk perniagaannya. Tetapi bank itu menolak permohonan Encik Afizie dengan menyebut skor rendah dalam laporan CCRIS kerana kadar faedah DSPnya telah mencapai had maksimum.

Bagaimanapun, pinjaman-peribadi.com berjaya membantu En Afizie mendapat kelulusan pinjaman peribadi bank sebanyak RM450,000 dengan kadar faedah serendah 5% setahun.

   

Adakah anda tidak layak untuk memohon sebarang pinjaman daripada bank disebabkan keterlibatan dalam Program AKPK?

En Fekri telah menyertai program AKPK (Agensi Kaunseling Kredit dan Pengurusan Hutang). Beliau menghadapi kesukaran untuk membayar balik jumlah yang terhutang kepada AKPK.

Matlamatnya adalah untuk keluar daripada program AKPK dan menyelesaikan pembayaran tertunggak bagi pinjaman peribadi daripada RHB Bank. Tetapi bank itu menolak permohonan Encik Fekri atas alasan beliau tidak boleh memohon pinjaman daripada mana-mana bank kerana penyertaannya dalam program AKPK.

pinjaman-peribadi.com telah berjaya membantu En. Fekri keluar daripada skim AKPK dan mendapat kelulusan pinjaman peribadi bank berjumlah RM150,00 dengan kadar faedah serendah 3% setahun.

   

Adakah anda ingin menyelesaikan Pinjaman Peribadi RHB Bank dan mendapatkan modal untuk perniagaan?

Encik Hazlan mempunyai pinjaman bank dengan faedah tinggi dan juga memerlukan pembiayaan perniagaan. 

Tujuannya adalah untuk menyelesaikan pinjaman peribadi Bank Industri dan mendapatkan pembiayaan untuk perniagaannya. Alasan bank menolak permohonan Encik Hazlan adalah atas alasan skor rendar kerana kadar DSR telah mencapai had maksimum.

pinjaman-peribadi.com telah berjaya membantu En Hazlan mendapat kelulusan pinjaman peribadi dari bank sehingga RM400,000 dengan kadar faedah serendah 3% setahun.

   

Adakah anda mahu memohon Pinjaman Bank tetapi mempunyai SAA (Akaun Perhatian Khas) di Aeon?

Mr Mohd Kamaruzaman tidak dapat memohon pinjaman bank kerana beliau mempunyai SAA (Special Attention Account) dengan Aeon. 

Matlamatnya adalah untuk menyelesaikan hutang SAA tertunggak Aeon sebanyak RM19,000. Tetapi bank itu menolak permohonan Encik Mohd Kamaruzaman kerana beliau mempunyai SAA (Special Attention Account) dengan Aeon di CCRIS. 

pinjaman-peribadi.com telah berjaya membantu Mr Mohd Kamaruzaman melengkapkan SAAnya dan mendapat kelulusan pinjaman peribadi daripada bank sehingga RM75,000.

   

Adakah anda mempunyai masalah untuk membayar Pinjaman Peribadi anda dan ingin mendapatkan pinjaman baharu dalam kadar faedah yang lebih rendah?

Cik Sharizah menghadapi kesukaran untuk membayar balik pinjaman peribadinya dan ingin mendapatkan pinjaman baharu pada kadar faedah yang lebih rendah. 

Matlamatnya adalah untuk menyelesaikan pinjaman peribadi daripada CIMB Bank, OCBC Bank dan RHB Bank untuk mendapatkan dana. Tetapi bank itu menolak permohonan Cik Sharizah kerana isu komitmennya yang tinggi kerana kadar faedah DSR meletup kerana pinjamannya yang besar. 

pinjaman-peribadi.com telah berjaya membantu Cik Sharizah mendapat kelulusan pinjaman peribadi daripada bank, berjumlah RM285,000, dengan kadar faedah serendah 5%.